Een mooi winters landschap rond de Culemborgseweg in Asch

Wat nu?

Het buurtcomité wil door middel van bewustwording een veiliger verkeerssituatie creëren in Asch. Deze bewustwording moet de beleidsmakers inzicht verschaffen in de grootte en urgentie van het probleem. Daarnaast willen we aanpassingen van het wegvak die de weggebruiker veel bewuster maakt van de maximumsnelheid in het dorp. Tot slot is er natuurlijk handhaving van deze snelheid nodig door middel van verkeerscontroles of desnoods flitspalen.

Doelstellingen

#1 Bewustwording

Graag maakt het buurtcomité door middel van concrete voorbeelden aan de beleidsmakers duidelijk dat er een concreet veiligheidsprobleem is. Dit gebeurt door middel van deze website, meldingen van buurtbewoners, enquêtes etc. Hoewel de gemeente Buren een redelijke staat van dienst heeft wat betreft aantallen verkeersongevallen , worden hier alleen de gemelde ongevallen in de statistieken meegenomen. En laten er op de Culemborgseweg nu juist veel eenzijdige ongevallen plaatsvinden die hoogstwaarschijnlijk niet gemeld worden.

#2 Aanpassing

Sommige zaken moeten duidelijker onder de aandacht worden gebracht bij de weggebruiker. Allereerst het feit dat dit de bebouwde kom is. Schijnbaar zijn de blauwe plaatsnaamborden niet duidelijk genoeg. Dus ook snelheidsborden en een verbod op inhalen. Een geschilderde 50 op het wegdek aan beide zijden van de weg ter hoogte van de plaatsnaamborden zou ook een extra maatregel kunnen zijn om de bewustwording te verhogen. Het is ook een bekend verschijnsel dat een snelheidsdisplay (met de groene en rode smileys) de bewustwording van automobilisten vergroot.
Daarnaast hebben verscheidene huizen geen trottoir naar één van de zijwegen. Dit zou de voetgangersveiligheid sterk vergroten en is een grote wens van betrokken bewoners.
Het groot onderhoud aan het wegvak in 2019 is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om dit aan te pakken.

#3 Handhaving

Helaas zal er in het verkeer bij sommigen geen verandering in het verkeersgedrag plaatsvinden zonder een vorm van handhaving. Zeker gedurende de latere avonduren, evenals in het weekend zal bij controles blijken dat er veelvuldig te hard wordt gereden. Alleen al de mogelijkheid van controles zal gelukkig bij velen het gedrag doen aanpassen. En ultimo zouden vaste camera's ook dit resultaat kunnen sorteren.

Stand van zaken

Sinds oktober 2018 is het buurtcomité concreet in overleg met provincie en gemeente. Na een moeizame start wordt er nu door alle partijen gekeken naar oplossingen. De gemeente Buren heeft concreet haar steun uitgesproken richting bewoners en de wethouder zet zich hiervoor in. Gezien het geplande groot onderhoud aan de weg in juli 2019 is de provincie op dit moment aan zet.